AUTHENTIC VIETNAMESE FOOD IN A MODERN ENVIRONMENT

 

starter special

BÁNH XÈO

viet crêpe  (gf)

BÒ TÁI CHANH

viet beef carpaccio  (gf)

Nghêu Hp

steamed clams  (gf)

winter comfort

Phở Đuôi Bò

OXTAIL PHO  (gf)

Cháo

RICE PORRIDGE | with side of FRIED BREADSTICK

BÁNH CANH TƯƠI, TÔM CUA

CRAG+SHRIMP VIET UDON |  fresh house-rolled rice flour noodles (gf)

MÌ HOÀNH THÁNH

SAIGON-STYLE DUMPLINGS with EGG NOODLES in soup